Кривично право

Фокус мог рада као адвоката је "класично" кривично право. Заступам вас у кривичним стварима пред свим полицијским органима, јавним тужилаштвом и судовима, у притворским предметима пред судијом за прекршаје и правном заштитом, у целокупном истражном поступку, на главном претресу и у жалбеном поступку.

Посебно вас заступам у следећим прекршајима:

 • Убиство , убиство из нехата, убиство из нехата, итд.
 • Телесна повреда
 • Принуда & опасна претња
 • Упорна употреба насиља (ухођење)
 • Увреда и клевета
 • Оштећење имовине
 • Паљевина
 • Крађа, проневера, проневера
 • Пљаике
 • Превара
 • Фалсификовање докумената, фалсификовање података
 • Злоупотреба осигурања (превара осигурања)
 • Крађа и прање новца
 • Сајбер криминал
 • Преваре социјалног осигурања
 • Сексуални преступи (силовање, сексуални напад итд.)
Закон о иконама

Овде сам због тебе!

Када је реч о вашој слободи, требало би да изаберете адвоката специјализованог за кривично право. У хитним случајевима (хапшење, претрес куће) можете ме дохватити на + 43 699 1922 1541 чак и ван нормалног радног времена.